PRAWO JAZDY


W związku z dużym zainteresowaniem osób w wieku poniżej 21 lat uzyskaniem prawa jazdy kategorii C informujemy:

 

Uczestnik, który nie uzyskał minimalnego wieku 21 lat może rozpocząć szkolenie kategorii C po wcześniejszym uskoczeniu kursu zawodowego kwalifikacji wstępnej i zdaniu egzaminu.
Dokument ten upoważnia do rozpoczęcia kursu szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E poniżej 21 roku życia.

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „EXPERT 1" organizuje kursy na kierowców wszystkich najważniejszych kategorii:

AM - motorower dwu lub trzy kołowiec wyposażony w silnik spalinowy lub elektryczny, czterokołowiec lekki-od 14 roku życia

A - motocykl dwu kołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm sześciennych i mocy co najmniej 40 kW - od 24 roku życia. O tą kategorię mogą się ubiegać również osoby posiadające prawo jazdy kat. A2 z co najmniej 2 letnim stażem.

A2- motocykl dwukołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm sześciennych , o mocy co najmniej 25 kW i nie przekraczającej 35 kW, powinien posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg - od 18 roku życia

A1 - motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika nie mniejszej niż 120 cm sześc i nie przekraczającej 125 cm sześć., mocy nie przekraczającej 11kW , posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg, osiągający prędkość co najmniej 90 km/h – od 16 roku życia
B
 - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla; o pojemności silnika powyżej 125 cm również z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony oraz ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - od 18 roku życia
B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 400kg i mocy nieprzekraczającej 21KM, osiągający prędkość co najmniej 60 km/h z wyjątkiem motocykla – od 16 roku życia
C - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym - od 21 roku życia
D - autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - od 24 roku życia
B+E - samochód osobowy z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t. - od 18 roku życia
C+E - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t. i długości co najmniej 12 m. złożony z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy - od 21 roku życia

Warunkiem rozpoczęcia każdego z wyżej wymienionych kursów na prawo jazdy jest uzyskanie Profilu kierowcy (PKK), wydanego przez Starostę Powiatowego miejsca zamieszkania kursanta.Aby uzyskać profil kierowcy ,kursant musi spełniać ograniczenia wiekowe dla poszczególnej kategorii (kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) oraz uzyskać pozytywne orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, wystawionego przez lekarza, uprawnionego do badań kierowców.   Dla kat.C1,C,D1,D,C+E,C1+E,D1+E,D+E wymagane jest jeszcze badanie psychologiczne, wystawione przez psychologa transportu drogowego.