Email: 200mariusz@wp.pl

Tel.(032) 380-11-44/45 wew.141


Kierownik:

mgr Mariusz Marcisz

Tel.kom. (0)787-172-745


Instruktorzy:

* mgr Grzegorz Bartusiak - (0)530-383-000

email: snoogleboy@gmail.com


* Jan Marcisz - (0)518-227-135


* Zbigniew Goliński - (0)510-296-868


* Janusz Król - (0)501-955-860 


* Jerzy Marszałek- (0)501-011-517 


* Dariusz Babiarz- (0)501-176-431Zapraszamy do zadawania pytań!!!