KATEGORIA A, A1, A2 - MOTOCYKLEUprawnienia:Kat. AM - kategoria prawa jazdy AM zastąpiła dawną kartę motorowerową, uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg, osiągającym prędkość do 45 km/h
Kat. A1 - uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³, mocy nie przekraczającej 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

Kat. A2 - uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
Kat. A - uprawnia do kierowania motocyklem oraz motocyklem z przyczepą lekką


Wymagany wiek:Kat. AM - skończone 14 lat ( (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 14 lat)
Kat. A1 - skończone 16 lat ( (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 16 lat)
Kat. A2 - skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat)

Kat. A - skończone 24 lata (jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat, wówczas może rozpocząć kurs nauki jazdy kat. A oraz przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. A w wieku 20 lat)


Szkolenie:

Kat. AM - szkolenie teoretyczne trwa 5 godzin szkolnych (5 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 5 godzin zegarowych ( 5x 60 min.)
Kat. A1, A2 - szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 20 godzin zegarowych (20 x 60 min.)

Kat. A - szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 20 godzin zegarowych (20 x 60 min.)