Instruktorzy

Kierownik OSK Expert1
Mierzęcice


mgr Marcisz Mariusz - instruktor od 2009 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
A1; A2; A; B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E; D1; D; T
Ukończony kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów dla kategorii prawa jazdy: A ; B; C; D.

Marcisz Jan

Instruktor od 1978 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
A1; A2; A; B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E; T

mgr Bartusiak Grzegorz

Instruktor od 2008 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
B1; B

Goliński Zbigniew

Instruktor od 1988 roku. 
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:

B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E; D1; D; T


mgr Sylewster Cz.

Instruktor od 1999 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
A1; A2; A; B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E; D1; D; T
Instruktor doskonalenia techniki jazdy od 2012 roku.
Posiada uprawnienia instruktora doskonalenia techniki jazdy kategorii:
 A1; A2; A; B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E; D1; D; T

Ukończony kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów dla kategorii prawa jazdy:
 A ; B; C; D.

MGR INŻ. Artur P.

Instruktor od 2000 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
A1; A2; A; B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E; D1; D; T
Instruktor doskonalenia techniki jazdy od 2012 roku.
Posiada uprawnienia instruktora doskonalenia techniki jazdy kategorii:
 A1; A2; A; B1; B; B+E; C1; C1+E; C; C+E; D1; D; T

Goliński Czesław

Instruktor od 1991 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
B1; B

MGR MATCZYK PIOTR

Instruktor od 2008 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
B1; B

Jerzy M.

Instruktor od 1997 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
B1; B

król Janusz

Instruktor od 1988 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
B1; B

Dariusz b.

Instruktor od 1998 roku.
Posiada uprawnienia do szkolenia kategorii:
B1; B