KATEGORIA BE - LAWETY


Uprawnienia:

Prawo jazdy kat. B+E (BE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, z przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego.
Prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat. T).

Wymagany wiek:

Skończone 18 lat.
Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. B+E jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Szkolenie:
 
Szkolenie praktyczne trwa 15 godzin zegarowych (15 x 60 min.).