KATEGORIA CE - TIRY


Uprawnienia:

Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym określonym w kategorii C łącznie z przyczepą (czyli pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, wraz z przyczepą).
Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia również do kierowania pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub z przyczepami.

Wymagany wiek:

Skończone 21 lat.
Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C+E (CE) jest posiadanie prawa jazdy kat. C.

Szkolenie:

Szkolenie praktyczne trwa 25 godzin zegarowych (25 x 60 min.).