KATEGORIA C, C1 - CIĘŻAROWE

Kategoria C

Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Prawo jazdy kat. C uprawnia również do kierowania wymienionymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką.

Wymagany wiek:
Skończone 21 lat.
Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. C w wieku 18 lat pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy.

Szkolenie:

Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin szkolnych (20 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.).

KATEGORIA C1

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.