Ośrodek Szkolenia Kierowców „EXPERT 1" organizuje kursy na kierowców wszystkich najważniejszych kategorii:


AM - motorower dwu lub trzy kołowiec wyposażony w silnik spalinowy lub elektryczny, czterokołowiec lekki-od 14 roku życia

A - motocykl dwu kołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm sześciennych i mocy co najmniej 40 kW - od 24 roku życia. O tą kategorię mogą się ubiegać również osoby posiadające prawo jazdy kat. A2 ze stażem 2 letnim.

A2 - motocykl dwukołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm sześciennych , o mocy co najmniej 25 kW i nie przekraczającej 35 kW, powinien posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg - od 18 roku życia

A1 - motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika nie mniejszej niż 120 cm sześc i nie przekraczającej 125 cm sześć., mocy nie przekraczającej 11 kW , posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg, osiągający prędkość co najmniej 90 km/h – od 16 roku życia


B - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla o pojemności silnika powyżej 125 cm również z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony oraz ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - od 18 roku życia


B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 400 kg i mocy nieprzekraczającej 21 KM, osiągający prędkość co najmniej 60 km/h z wyjątkiem motocykla – od 16 roku życia


C - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym - od 21 roku życia


D - autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - od 24 roku życia


B+E - samochód osobowy z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t. - od 18 roku życia


C+E - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t. i długości co najmniej 12 m. złożony z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy - od 21 roku życia


Warunkiem rozpoczęcia każdego z wyżej wymienionych kursów na prawo jazdy jest spełnienie ograniczeń wiekowych (mozna rozpocząc kurs na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) oraz uzyskanie pozytywnego orzeczenia o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów wystawionego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. Dla kat.C1,C,D1,D,C+E,C1+E,D1+E,D+E wymagane jest jeszcze badanie psychologiczne wystawione przez psychologa transportu drogowego.